Eofisim Template

Top navbar

Farklı ortamlardan buluta geçiş

Ofis, veri merkezi veya farklı bulut servisleri arasındaki geçişlerinizde sistemlerinizin ve kullanıcı verilerinin transferi

Farklı sistemler arası geçişlerinizde sunucu, uygulama, veri transferi, kullanıcı bilgilerinin ve posta kutusu hesapları aktarımı gibi kritik taşıma işlemlerinde sizlere yardımcı olalım.
Geçiş projeleri kapsamında analiz, planlama, projelendirme, yeni sistem kurulumu, sistemlerin güncellenmesi, son kullanıcı desteği gibi konularda E-Ofisim benzer projelerdeki yoğun deneyimi ile her zaman yanınızda.

  • Farklı bulut servisleri arası geçiş
  • Analiz, planlama ve projelendirme
  • Geçiş Yönetimi
  • Geçiş sırasında sistem kurulum ve veri aktarımı
  • Tier-1 / Tier 2 Son kullanıcı desteği
Exchange 2016